Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Stand up comedian

Partner

Mες στη Μέση #34 - Οδυσσέας Deniz Ürem

Partner

Mες στη Μέση #2 - Blink Mike

Partner

Mες στη Μέση #11 - Διονύσης Ατζαράκης

Partner

Mες στη Μέση #27 - Χάρης Νταρζάνος

Partner

Mες στη Μέση #20 - Αλέξανδρος Τιτκώβ

Partner

Mες στη Μέση #36 - Γιάννης Σαρακατσάνης

Partner

Mες στη Μέση #4 - ΄Ηρα Κατσούδα

Partner

Mες στη Μέση #13 - Δημήτρης Δημόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #29 - Οδυσσέας Μαυρομμάτης

Pages