ραπτομηχανή

Original - RTFM

RTFM#52 - Ραφτείτε μόνοι σας (αν τα καταφέρετε)