Ρούπο

Partner

Mες στη Μέση #5 – Βύρωνας Θεοδωρόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #4 - ΄Ηρα Κατσούδα

Partner

Mες στη Μέση #3 - Aλέξανδρος Χαριζάνης

Partner

Mες στη Μέση #2 - Blink Mike

Partner

Mες στη Μέση #1 – Θωμάς Ζάμπρας