7 - Όρχεων το ανάγνωσμα, μέρος α'

Channel: 

O κος καθηγητής αναλύει εκφράσεις που χρησιμοποιούν τη λέξη "αρχίδια", και πλούτισαν τη γλώσα μας τα τελευταία χρόνια


ΛΕΞΙΠΛΑΣΙΕΣ μια σειρά του www.comedylab.gr

Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και αλλάζει.

Προς το καλύτερο ή το χειρότερο δεν έχει σημασία

διότι εδώ μαθαίνετε σήμερα όλα όσα οι άλλοι θα λένε αύριο.

Με τον "καθηγητή" κο. Ερμόλαο Ματθαίου, Phd Phil ;-)