ΣΙΛΑΣ WEEKLY: ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ GATE

Channel: 

4/4/2014

Σατιρική ανασκόπηση της εβδομαδας απο τον Σίλα Σεραφείμ.

FB https://www.facebook.com/SerafimSilas

Twitter @silaserafim https://twitter.com/silaserafim

Tags: