88 - Βουρ στον πατσά / πατσα-βουρ-όπιτα

Channel: 

Πατσάς! Το ζητάγατε καιρό και επιτέλους το κάναμε!
Άραγε πως θα μυρίζει το σπίτι του Μαλιάτση μετά τον πατσά;
Νοιάζει καθόλου τον Φουντούλη;

Tags: