Ανάλυση μουσικού βίντεο: Χωρίς εσένα (VIPS)

Channel: 

Το Χωρίς εσένα των VIPS είναι ένα τραγούδι που έχει αναλυθεί εκτενώς στα Μαθήματα Στιχουργικής. Όμως και το βίντεο κλιπ έχει πολλά να μάς πει και να μάς δώσει και ήταν μεγάλη παράλειψη που μέχρι τώρα δεν φρόντισα να συμπληρώσω εκείνο το βίντεο με το σημερινό. Σήμερα η αδικία αποκαθίσταται. Σήμερα αναλύουμε το βίντεο κλιπ τού Χωρίς εσένα. Σήμερα λέμε αλήθειες.