Γιατί τα ζώα δεν έχουν ρόδες - What the Fact?!

Channel: 

Ο τροχός είναι σημαντική εφεύρεση. Αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι ο δρόμος.

Πηγή: Richard Dawkins - "The Anccestor's Tale"

Tags: