Αλίκη Τσακούμη - Τσόντες (stand up comedy)

opening act στην παράσταση "Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης..." του Παναγιώτη Κούδα
fb page: @alikitsakoumi