ΣΕΞΠΥΡ & ΑΡΟΥΛΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ

Channel: 

Το 3ο κομμάτι από τον δίσκο Π.Ο.Υ.Τ.Σ.Α. του Σέξπυρ και του Αρούλη, σας προτείνει την Κυριακή ως το νέο Σάββατο, την Κυριακή ως την απόλυτη μέρα χαλάρωσης με την παρέα, αλητείας και φέρμας σε νήπεια!

μουσική:Αρούλης
στίχοι:Σέξπυρ, Αρούλης

Tags: