Σ10 - Sit Down Tragedy - Σκόρπιες σκέψεις κανείς;

Channel: 

Video blog.
Ένα σύνολο από άσχετες μεταξύ τους σκέψεις, κάποιες αστείες, άλλες ημιαστείες και δυο-τρεις σοβαρές.