Φωτεινή Κορρέ - ''hipsters''

Channel: 

Η Φωτεινή Κορρέ στο Comedy Room μιλάει για τους hipsters.