655 - Το μεγάλο παταΤράμπ

Channel: 

Αμερική η χώρα των θαυμάτων που όλα μπορούν να συμβούν, κατάφεραν και βρήκαν χειρότερο πρόεδρο απ' το Μπούς.