ΕΧΩ ΚΛΕΨΕΙ ΕΝΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ - βλόγκμας ημέρα 7η

Channel: 

Άντε κι εις ανώτερα, παιδιά!

.

Instagram: https://www.instagram.com/foteineli/

Twitter: https://twitter.com/Foteineli

Snapchat: foteinelichan

Μουσική: Mary's Flower Superhead - The boy you can't destroy