Η πραγματική ορκωμοσία του Τραμπ

Channel: 

Στην ορκωμοσία του Τράμπ, υπήρχε τρομερό θέμα λογοκρισίας, οπότε τελικά ακούσαμε μόνο αυτά που θέλανε να ακούσουμε.

Εμείς βρήκαμε το πρωτότυπο βίντεο της ορκωμοσίας και σας το παρουσιάζουμε...