Τριτοκοσμικότητες

Channel: 

Αυτή η κυβέρνηση πριν να πράξει δεν ξέρει τι θα κάνει, όταν πράτει δεν ξέρει τι κάνει και αφού πράξει δεν ξέρει τι έκανε.