58 - Ηλεκτρονικός μπάφος

Channel: 




19.12.2011 - Κάποιες καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες...



Η εκπομπή αυτή θα λύσει το πρόβλημα της χώρας.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, το πρόβλημα της χώρας

είναι ένα συγκεκριμένο δάσος αλλά κανένα συγκεκριμένο δέντρο του.

Οπότε, λύσεις; Είναι όλες Στο μυαλό του Σίλα.