81 - Μυθολογικό κόστος

Channel: 
8.2.2012

Και μέσα σ' όλα, κλείνει κι ο σταθμός της Εκκλησίας.Η εκπομπή αυτή θα λύσει το πρόβλημα της χώρας.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, το πρόβλημα της χώρας

είναι ένα συγκεκριμένο δάσος αλλά κανένα συγκεκριμένο δέντρο του.

Οπότε, λύσεις; Είναι όλες Στο μυαλό του Σίλα.