4 - Στυλό

Channel: 


Επεισόδιο 4ο - Ένα στυλό και οι χρήσεις που δεν φανταζόσουν..Προπαγανδιστική πώληση αντικειμένων

από τον Αλέξανδρο Τιτκώβ.

Τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση

σε επιλεγμένα καταστήματα.

Πάρε! (x3)
(Chorus)


H μουσική που ακούγεται είναι το

Becoming The Archetype - Endure

(αλλά καλύτερα βάλτε να ακούσετε όλο το album Dichotomy)