Είχα πάει λαϊ...Chi - Σχολικές αναμνήσεις

Channel: 

Για επαγγελματικά θέματα στο παρακάτω mail
chi.productions.tv@gmail.com

Subscribe-Comment-Like(or dislike) and Share

Μουσική εισαγωγής
Πέτρος Τσιτσεκλής
Μιχάλης Καβαλλάρης
Νίκος Πρωτονοτάριος
Μαριάννα Καρέζη

Κάμερα
Βασιλική Πολίτη

Τεχνικά θέματα
Σωτήρης Παπαδόπουλος

Tags: