ΣΕΞΠΥΡ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Channel: 

Η μάστιγα των υπαλλήλων μαστίζει την κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρα. Σκέψη σε κουτιά, δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις και απολαβές με ανύπαρκτη παραγωγικότητα. Όλα αυτά έχουν ένα αποτελέσμα ΑΝΕΡΓΙΑ. Όλα αυτά σε ένα τραγούδι εσωτερικά εξωτερικό!
Μουσική:Αρούλης
Στίχοι:Σέξπυρ

Tags: