Πραγματικές συνεντεύξεις με τον Αριστοτελη Ρήγα - #6: Influencer

Channel: 

Επεισοδιο 6: Με Influencer
Πραγματικές συνεντεύξεις βασισμένες σε φανταστικά γεγονότα που έγιναν στην πραγματική ζωή.

Instagram: https://www.instagram.com/aristotelisrigas
Facebook: https://www.facebook.com/rigasaristotelis
Twitter: https://twitter.com/aris_rigas

Tags: