Πραγματικές συνεντεύξεις με τον Αριστοτελη Ρήγα - #7: πρόεδρος κόμματος "Έλληνες Για Τον Φραπέ"

Channel: 

Επεισοδιο 7: με τον πρόεδρο του κόμματος "Έλληνες Για Τον Φραπέ"
Πραγματικές συνεντεύξεις βασισμένες σε φανταστικά γεγονότα που έγιναν στην πραγματική ζωή.

Instagram: https://www.instagram.com/aristotelisrigas
Facebook: https://www.facebook.com/rigasaristotelis
Twitter: https://twitter.com/aris_rigas

Tags: