Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος - 'Ελληνικές σειρές'

Channel: 

Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος στο Comedy Room μιλάει για τις … ελληνικές σειρές.