10 - Τον αράπη κι αν τον πλένεις

Channel: 

Let's get racist! Αν όχι η χειρότερη, σίγουρα η πιο κρύα και προσβλητική ταινία του Βουτσά.

Για περισσότερο Mikeius:

https://www.facebook.com/brafmikeius

Για περισσότερο Μαλιάτση:

https://www.facebook.com/psixisiatreion

Tags: