ΣΕΞΠΥΡ & ΑΡΟΥΛΗΣ - ΠΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

Channel: 

Πίνουν στην υγειά μου, όλοι έκει έξω και το πρόβλημα είναι πως δεν το κάνουν με την καλή τους την καρδιά. Το τραγούδι αυτό έχει και ένα άλλο κεντρικό πρόβλημα. Θα έπρεπε να λέγεται πίνουν στο όνομα μου αλλά παρόλα αυτά οι 2 αοιδοί το απέδωσαν το λάθος σε ποιητική αηδία.
Μουσική:Αρούλης
Στίχοι:Σέξπυρ & Αρούλης

Tags: